top of page

Pidän rytmi- ja liikepajoja maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille

Projekti alkoi maaliskuussa 2016 ja jatkuu vuonna 2017 Taiteen edistämiskeskuksen uusitun projektiavustuksen (3000€) turvin.

Rytmipajojen idea on yksinkertainen; aktivoida, innostaa, motivoida ja antaa virikkeitä. Kehomuusikkona toteutan tämän kehomusiikin keinoin eli jokainen soittaa omaa kehoaan. Soittimia ei tarvita, oma läsnäolo riittää. Tässä kyseessä olevat rytmipajat sisältävät opetusmodulin ja mahdollisen esitysmodulin. Jokainen paja voidaan suunnitella sisältävän pienen esityksen jonka osallistujaryhmä toteuttaa käyntikertojen lopuksi. Jokainen paja alkaa läsnäoloharjoituksilla rytmileikkien kautta. Pajat räätälöidään ikäluokan mukaisiksi. Kohderyhmänä vuonna 2017 ovat lapset, nuoret ja aikuiset.

 

Taustani psykologian parissa haluan tuoda mukaan pajan ohjaukseen ja suunnitteluun juuri leikkien ja läsnäoloa harjoittavien tehtävien kautta. Läsnäolo elvyttää ja tuo pilkettä päivään.

Jokainen rytmipaja pitää sisällään myös helppoja sanarytmejä, joiden avulla suomen kielen kanssa voi tehdä tuttavuutta oman kielitasonsa mukaisesti. Pajat eivät ole kielen opettamista varten, mutta niiden avulla kielen elementit ja tavutusrakenteet tulevat tutummiksi. Rytmit ovat universaaleja ja niiden kautta kommunikoiminen on mahdollista ilman sanojakin, suomen kieli on kuitenkin otollinen nimenomaan sanarytmien käyttöön.

Pajat ovat liikkeellisiä vaikka rytmiä tehdäänkin. Rytmipaja on helposti lähestyttävä kehomusiikin paja, jossa leikki, ilo, liike ja yhdessä tekeminen korostuvat. 

 

Kuka pitää:

Olen Hannaleena Markkanen, steppitaiteilija, kehomuusikko sekä opettaja. Olen pitänyt vastaavia pajoja useamman vuoden ajan erilaisille kohderyhmille. Opiskelutaustaa löytyy psykologiasta, tanssinopettajuudesta sekä musiikin pedagogiikan puolelta. Opettajana olen rempseä, iloinen ja kiinnitän jakamiseen ja yhdessä tekemiseen paljon huomiota.

yhteydenotot: hannaleena.markkanen(at)icloud.com

bottom of page